13 Junio 2018

L’activitat apícola en zones demuntanya està prenent interès en els darrers anys. Els Pirineus constitueixen una oportunitat per obtenir mels, pròpolis, etc. diferenciats, que no es troben als circuits comercials habituals. Si a més tenen certificació ecològica, enstrobem al davant d’uns productesexcel·lents, amb un valor afegit molt alt.

No obstant, l’apicultura en zones demuntanya no és fàcil a causa de les irregularitats de la temperatura, les pluges o les floracions. Amb aquesta jornada es pretén incidir en com millorar les tècniques de maneig i el control de les malalties de les abelles, fent més sostenible aquesta activitat tradicional a les nostres muntanyes.

Més informació:

http://parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/home/aiguestortes_estany_sant_maurici/visitans/agenda_dactivitats/2018/20180714_Apicultura_PATT.pdf